Lėšos veiklai viešinti

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) viešai ir neatlygintinai šios sistemos naudotojui teikiami duomenys ir informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus (juridinius asmenis) ir jų veiklą – valdymą, dalyvius, veiklos rūšis, valdomas visuomenės informavimo priemones, padarytus rimtus profesinius pažeidimus, gautas pajamas (iš politinės reklamos; lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų; paramą iš fizinių ir juridinių asmenų) ir jų šaltinius, kiti duomenys ir informacija apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą.

VIRSIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti duomenis apie viešosios informacijos rengėjus ir (ar) skleidėjus, kurie yra juridiniai asmenys, jų dalyvius, veiklą ir valdomas visuomenės informavimo priemones, suteikiant visuomenei vieningą viešąją prieigą prie šių duomenų.

Atnaujinimo data: 2023-09-04