>

Dažniausiai užduodami klausimai

Neradote naudingos sau aktualios informacijos? Užduokite klausimą

Prisijungti prie Elektroninių paslaugų portalo galite internetiniu adresu https://epaslaugos.ird.lt/login bei patvirtindami savo asmens tapatybę.

Asmens tapatybė yra patvirtinama:

  1. Naudojantis elektroninio parašo sertifikatu, skirtu identifikavimuisi.
  2. Per elektroninės bankininkystės sistemas.

Elektroninius dokumentus ADOC formatu (pasirašytus el. parašu), galite peržiūrėti naudodamiesi viešai prieinamomis elektroninių dokumentų sudarymo ir tikrinimo paslaugomis bei elektroninio parašo tikrinimo priemonėmis atlikdami tokius veiksmus:

  • atsisiųskite dokumentą (failą) (ADOC) ir išsaugokite savo kompiuteryje;
  • atverkite naršyklėje vieną iš žemiau esančių nuorodų ir, naudodamiesi nuorodose pateikta informacija, pasirinkite išsaugotą ADOC failą:

https://www.archyvai.lt/lt/paslaugos_53/adoc-dokumentai.html

https://signa.mitsoft.lt

https://www.epaslaugos.lt/adoc/validator

  • peržiūrėkite siunčiamų dokumentų turinį.

Portalu užsisakius elektroninę pažymos ar išrašo formą, elektroninė pažyma ar išrašas pasirašytas elektroniniu parašu, pateikiamas elektroniniu būdu per Elektroninių paslaugų portalą. Pažyma ar išrašas nesiunčiamas elektroniniu paštu.

Pildant Registro pažymos ar išrašo gavimo tikslą, nurodoma kokiam tikslui reikalinga registro pažyma ar registro išrašas (pvz. „dėl dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje“, „dėl medžiotojo bilieto išdavimo“, „dėl įsidarbinimo apsaugos darbuotoju“).

Siekiant gauti Registro pažymą, dėl asmens atitikties Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams, prašyme nurodomas tikslas „dėl darbo susijusio su vaikų priežiūra“. 

Išsamesnė informacija pateikiama atmintinėje 1.

Informatikos ir ryšių departamento išduodamose Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymose visada turi būti nurodyta, kad pažyma parengta vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Papildomai siūlome atkreipti dėmesį į pažymos išdavimo datą ir į tai, ar pažyma yra pasirašyta.

Išsamesnė informacija pateikiama atmintinėje 2.

  • Atlyginimas už Registro pažymą ar išrašą gali būti sumokėtas mokamuoju pavedimu:

Gavėjo pavadinimas – Informatikos ir ryšių departamentas;

Gavėjo kodas – 188774822;

Gavėjo sąskaita – LT317300010099475423;

Gavėjo bankas – AB Swedbank; Banko kodas – 73000; SWIFT kodas – Habalt 22;

Mokėjimo paskirtis – „TP“.

  • Apmokėti galima užsakant pažyma ar išrašą Elektroninių paslaugų portale.
  • Apmokėti galima atvykus asmeniškai į departamento priimamąjį banko mokėjimo kortele.

Daugiakalbės standartinės formos išdavimo tvarką reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. reglamentas (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012. Vadovaujantis reglamentu, teistumo nebuvimo faktą patvirtinančioms pažymoms, kai kartu su ja pateikiama ir daugiakalbė standartinė forma, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neturėtų būti taikomos jokios formos legalizavimo (apostilizavimo) procedūros.

Daugiakalbė standartinė forma išduodama dviem kalbomis – lietuvių kalba ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje bus pateikta Registro pažyma, oficialiąja kalba.

Pareiškėjas (Lietuvos Respublikos pilietis) ar jo atstovas kartu su Registro pažyma, kurios tikslas – „Užsienio valstybių įstaigoms (įmonėms, organizacijoms) dėl galiojančio teistumo“, gali užsakyti daugiakalbę standartinę formą, apie šį pageidavimą pažymėdamas prašymo formoje ir nurodydamas Europos Sąjungos valstybę narę, kurioje bus pateikta Registro pažyma ir tos valstybės oficialią kalbą.

Daugiakalbė standartinė forma išduodama tuo atveju, kai pareiškėjo atžvilgiu nėra priimtas ir įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis ir nėra pradėtas ir atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriame pareiškėjui paskirta kardomoji priemonė.

Dokumentų valdymo bendroji informacinė sistema (DBSIS) – 500 įstaigų ir 60 tūkst. naudotojų vienijanti informacinė sistema. DBSIS skyriaus darbuotojai užtikrina DBSIS veikimą ir naudojimą pasitelkdami kiekvienoje įstaigoje dirbančius įstaigų paskyrų administratorius.

DBSIS skyrius neturi atskiroms įstaigoms dedikuotų darbuotojų/kuratorių.

  • Jeigu esate DBSIS naudotojas ir turite klausimų dėl DBSIS, prašome kreiptis į savo įstaigos DBSIS paskyrą administruojančius arba dokumentų valdymą įstaigoje organizuojančius darbuotojus.
  • Jeigu esate įstaigos DBSIS paskyros administratorius ir turite klausimų dėl DBSIS, prašome registruoti užklausą DBSIS pagalbos tarnyboje: https://helpdbsis.vrm.lt.

Jeigu nesate DBSIS paslaugų gavėjas ir turite klausimų dėl DBSIS, prašome kreiptis į DBSIS skyriaus vedėją.