Smurto prevencija

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika nustato smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos principų įgyvendinimo Departamente nuostatas bei vykdymo priežiūros tvarką.

Politikos tikslas – padėti Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, atpažinti smurto ir priekabiavimo atvejus, galimas smurto ir priekabiavimo formas, supažindinti su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir/ar patyrusių smurtą ir/ar priekabiavimą asmenų apsaugos priemonėmis bei jiems teikiama pagalba, rekomenduojamais elgesio darbe (darbo etikos) modeliais ir kita informacija, susijusia su smurto ir priekabiavimo prevencija.

Asmuo, manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir/ar naudojamas smurtas, turi teisę pateikti pranešimą/skundą Departamento direktoriui arba Atsakingam asmeniui šiais būdais: laisvos formos raštu, teikiamu per dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą, elektroniniu paštu specialiai šiam tikslui sukurtu elektroninio pašto adresu [email protected] arba asmeniškai Departamento direktoriui ar Atsakingam asmeniui. Pranešimas ar skundas gali būti pateikiamas ir anonimiškai.

Įsakymas

Atnaujinimo data: 2024-01-08