>

Dėmesio! Parengtos pažymos ir išrašai, kuriuos asmenys pageidavo atsiimti asmeniškai departamento priimamajame, asmeniui parašant (pateikiant prašymą telefonu arba el. paštu) bus išsiųsti registruota pašto siunta prašyme nurodytu adresu arba prašyme nurodytu elektroniniu paštu skenuota pažymos ar išrašo kopija.

Informacija asmenims teikiama telefonu +370 5 271 7256 ir el. paštu [email protected].

Prašymai dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų (teistumo / neteistumo pažymos) ir išrašų išdavimo gali būti pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą, paštu adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius arba elektroniniu paštu [email protected] (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją). Pažymos ir išrašai, pasirašyti elektroniniu parašu adoc formatu, bus pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą arba siunčiami registruota pašto siunta.

Prašymai dėl Administracinių nusižengimų registro pažymų ir išrašų išdavimo gali būti pateikiami elektroniniu paštu [email protected] (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba paštu adresu: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius. Pažymos ir išrašai bus pateikiami elektroniniu paštu arba siunčiami pašto siunta.

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos priimamojo darbo grafikas:

PirmadieniaisAntradieniaisTrečiadieniaisKetvirtadieniaisPenktadieniaisPietūs
8.00 – 17.00 val.8.00 – 17.00 val.*8.00 – 17.00 val.8.00 – 17.00 val.8.00 – 15.45 val. –

* Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai antradieniais priimami 17.00–18.00 val. Asmenys, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną, gali užsiregistruoti tel. +370 5 271 7256 arba elektroniniu paštu [email protected].

Asmenys aptarnaujami Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priimamajame Šventaragio g. 2, Vilniuje, telefonu +370 5 271 7256, el. paštu [email protected].

Informacija asmenims teikiama telefonu +370 5 271 7256

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

 

Dokumentai

 

Atnaujinimo data: 2024-02-12