Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisijosir darbo grupės:

  • Priemokų skyrimo Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, komisija 
  • Valstybės ilgalaikio materialinio ir trumpalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo komisija
  • Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijos saugos valdymo grupė 
  • Valstybės informacinių sistemų ir registrų veiklos tęstinumo valdymo grupė 
  • Valstybės informacinių sistemų ir registrų veiklos atkūrimo grupė
  • Valstybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto, valdomo, naudojamo ir disponuojamo patikėjimo teise Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, likvidavimo komisija
  • Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos specialioji ekspertų komisija
  • Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos medžiagų ir kitų atsargų nurašymo komisija
  • Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos socialinių reikalų komisija
  • Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos planavimo ir strateginių sprendimų grupė

Atnaujinimo data: 2024-02-01