Informacijos saugos valdymo sistema

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, skirdamas ypatingą dėmesį informacijos, tvarkomos atliekant departamento nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, saugos užtikrinimui, 2019 m. įdiegė informacijos saugos valdymo sistemą.

Departamente įdiegta informacijos saugos valdymo sistema (ISVS) buvo įvertinta nepriklausomų auditorių, kurie patvirtino, kad ji atitinka ISO/IEC 27001:2013 ir LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartų reikalavimus. Sertifikavimo sritis – informacinių ir telekomunikacinių technologijų paslaugų teikimas.

Sertifikatas Nr. TIC 15 121 19119, patvirtinantis IRD informacijos saugumo valdymo sistemos atitiktį standartui DIN EN ISO/IEC 27001:2017 (atitinka ISO/IEC 27001:2013, įskaitant Cor 1:2014 ir Cor 2:2015), tapatus LST EN ISO/IEC 27001:2017, galioja nuo 2022 m. birželio 24 d. iki 2025 m. birželio 23 d.

ISVS informacijos saugos politika

Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų saugos nuostatai

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kasmet dalyvauja Nacionalinėse kibernetinio saugumo pratybose.

TIC sertifikatasTIC Certificate'Kibernetinis skydas 2023' sertifikatas

 

Atnaujinimo data: 2023-12-13